Natuurinclusiviteit

Een fijne leefomgeving voor mens en natuur

"De natuur kan prima zonder de mens, de mens kan niet overleven zonder de natuur en alle natuurlijke processen." - Jessica Loeffen (adviseur ecologie bij Eelerwoude)

De natuur is integraal meegenomen binnen het plan Slingengaarde, met als doel een gezonde én aantrekkelijke leefomgeving creëren met behoud (passieve soortenbescherming) en versterking (actieve soortbescherming) van de biodiversiteit. Denk hierbij aan verblijfplaatsen voor o.a. vleermuizen en huismussen, het benutten van gevels en daken en beplanting. En dát is nodig, want de biodiversiteit neemt in rap tempo af. Dit heeft op zijn beurt grootschalige gevolgen voor ons ecosysteem en dus voor de gezondheid van dieren, planten en mensen.

Natuurlijk, groen

De platte daken van de woningen zijn voorzien van groen sedum waarop bloemen kunnen groeien die insecten aantrekt en voor bestuiving zorgt. Ook vangt het regenwater op en zorgt het voor verkoeling. Daarnaast is er gekozen voor beplanting passend bij de huidige vegetatie in de omgeving. Denk aan hoge bomen en lage struiken zoals struweel, hagen en heesters, waar egels, vleermuizen en vogels gebruik van maken om te foerageren. De beplanting biedt grondgebonden dieren een veilige ruimte voor verplaatsing. De variatie in vegetatie zorgt tevens voor meer leefplekken voor insecten. Zij zijn erg belangrijk in ons ecosysteem als plaagbestrijders, bestuivers en als voedsel voor vogels, vleermuizen en andere dieren. Tevens zorgt de toevoeging van het vele groen voor luchtzuiverheid en vermindert de luchtvervuiling binnen de omgeving. Binnen het plan komt er ook een wadi die zorgt voor de opvang van het hemelwater.

Natuurlijk, leven

Een natuurlijke (groene) omgeving draagt bij aan een betere algemene gezondheid en de mentale gesteldheid. Dit komt mede door de betere luchtkwaliteit en de stimulans die de aanwezigheid van natuur geeft om te bewegen. Voor de dieren geldt dat zij afhankelijk zijn van gebouwen of gebouwen aan zien voor rotsen. Door het toevoegen van nestkasten aan de gevels van de woningen voor de vleermuis, huismus en gierzwaluw vervullen de woningen deze functie. Een bijkomend voordeel van het creëren van een prettige leefomgeving voor deze dieren is dat het ook plaag onderdrukkend werkt. Zo eten vleermuizen duizenden steekmuggen per nacht, zonder dat wij daar erg in hebben.

Natuurlijk, spelen

De natuurspeeltuin bestaat uit speelaanleidingen die kinderen tevens stimuleren om hun eigen creativiteit te gebruiken. Het legt de nadruk op het spelen in de natuur met natuurlijke elementen en bestaat uit een diversiteit aan vegetatie, water en verschil in hoogtes. Uit onderzoeken is gebleken dat dergelijke natuurspeelplaatsen bijdragen aan de gezondheid van kinderen.

Heutink Groep
Ontwikkelaar
Heutinkgroep.nl

Poortman Makelaars
Verkoop
Poortmanmakelaars.nl
info@poortmanmakelaars.nl
0522 464040